Navos MT

Služby

VÝVOJ A TECHNICKÁ PODPORA KONŠTRUKCIE

 

Svojím zákazníkom poskytujeme konštrukčno- technickú podporu pre zavádzanie novej výroby a riešenia problémov simulacií aktuálnych stavov upínania a funkčnosti  strojov, zariadení  a opotrebených dielcov. Dielce vyhotovujeme na základe  skice, podrobných analýz materiálov, predloženého vzoru  alebo podľa starého kusa na úpravu. Na obrázku je napr. vydieť stav pred a po prepracovaní ložiskového domca s väčšou únosnotou na nakladče.

Na vytvorenie dokumentácie používame CAD/CAM softvér Pro/Engineer WF 5.0 a Creo 3.0, ktorú ďalej zavádzame do vlastnej výroby alebo ju dodáme na požiadavku zákazníka v tlačenej forme alebo PDF, DXF, DWG, 3D STEP, 3D IGES. Vytvárame rôzne simulácie funkčnosti dielov a upínaní pre odstránenie kolíznych stavov pre zákazníka a tým predchádzame neriešiteľným problémom, čím šetríme náklady a čas.

 

Zameriavame sa na potreby zákazníka ako modelovanie, prepočet a návrh ozubených súkolí prevodových skríň, hriadeľov,meradiel, strižných prípravkov, opráv zariadení a upínacích prípravkov. Konštruujeme prípravky pre obrábacie centrá, ktoré sa so správnym prípravkom premenia na vysokoúčinný automatizovaný jednoúčelový stroj, ako sústruhy a viacvretenové CNC frézky.

Konštruujeme upínacie prípravky na klúč. Zákazník si určí požiadavky a my mu navrhneme stabilné riešenie upnutia obrábacieho procesu, buď mechanické, pneumatické alebo najčastejšie hydraulické. Pre overenie správne upnutého dielu používame priame aj nepriame vzduchové kontroly, indukčné,  alebo optické snímače. Do upínacích prípravkov ponúkame aj roky overené špeciálne nami  vyvinuté upínacie jednotky, prípadne sklopné a otočné upínače renomovaných výrobcov ako ROEMHELD, HAINBUCH, ROHM…

K dodávaným prípravkom vystavujeme ES vyhlásenie o zhode s CE certifkátom (Conformité Européenne).

Skonštruovali a vyrobili sme už desiatky upínacích prípravkov s ktorými sú naši zákazníci veľmi spokojní.

Udržiavame si vlastný  archív výkresov s technologickou prípravou výroby pre jednotlivé dielce, ktoré sú využívané pri opätovnej výrobe.

 

 

 

PROGRAMOVANIE

Pre vytvorenie zložitých 4 a 5-osích programov využívame plynulú podporu CAD/CAM softveru WF 5.0 a Creo 3.0, takže vieme vyhotovit aj veľmi koplikované a tažko dostupné obrobky v simulovanom bezkolíznom procese. Do týchto procesov vieme zasahovať operatívne, keďže ku každému CNC stroju máme vlastný postprocesor.

 

 

 

OPRAVY

Tým, že sme výrobná firma, zabezpečujeme aj montážnu časť a opravy častí strojných zariadení, ako sú repasy prevodoviek, upínacích prípravkov, prepuzdrovanie strojných výložníkov nakladačov, bagrov…, opravy rámov (šasi) stavebných a cestných strojov, podvozkov, rovnanie hriadelí,…

 

 

 

 

 

MERANIE

Pre výrobu poskytujeme metrologické služby v našom mernom stredisku na trojsúradnicovom meracom zariadení ZEISS CONTURA G2 so  skenovacou hlavou, výškomerom, posuvnými meradlami o rôznych dĺžkach, kalibrov a etalónov, mikrometrov, šupít, pasametrov, rovnobežných mierok, tvrdomermy, mikropopisom …

Kontrolujeme a meriame aj pre externé firmy buď len čiastkové zóny ako priemery, plochy, ozubenia,.. alebo celý diel. K meraniu dodáme certifikát o kvalite s meracím protokolom alebo na požiadanie DXF výstup z meraných bodov. Pre meranie zložitých alebo tvarových plôch požadujem 3D model vo formáte STEP (STP).

Rozmery pojazdov sú X=1000mm, Y=1200mm, Z=800mm v presnosti 2,23µm a zaťažení stola 1150kg.

NavosMT