Navos MT

Kontrola

Pre kvalitnú a presnú výrobu tu máme vybavené merné stredisko s trojsúradnicovým meracím strojom ZEISS CONTURA G2 so  skenovacou hlavou, výškomerom, posuvnými meradlami rôznych dĺžok, kalibrov a etalónov, mikrometrov, šupít, pasametrov, rovnobežných mierok a iných.

Kontrola akosti materiálu je meraná na  pevných tvrdomeroch typu ROCKWELL HRc a na prenosnom tvrdomeri  LM500 HB,HRc, HV pre veľke dielce s externým výstupom na USB.

Zariadenie ZEISS CONTURA G2 je vybavené modulom na meranie ozubení tak, aby sme boli schopní pokryť aj ozubársku oblasť. Ku každému brúsenému ozubeniu je vyhotovený merací protokol na predloženie požadovanej kvality z technickej dokumentácie.

Teda k všetkým vyrábaným dielcom vieme dodať merací protokol a certifikát požadovanej kvality podľa Vašich požiadaviek.

Rozmery pojazdov sú X=1000mm, Y=1200mm, Z=800mm v presnosti 2,23µm a zaťažení stola 1150kg.

PROTOKOLY

 

CERTIFIKÁTY ISO

Pre potreby neustáleho zdokonalenia a udržiavania interných procesov používame certifikovaný systém manažérstva kvality v oblasti zákazkovej strojárskej výroby, prípravkov, ozubenia, prevodoviek, zámočníckej práce a ostrenia náradia v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Certifikáty boli pridelené od certifikačnej spoločnosťi CeMS, s. r. o.

NavosMT